convert

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
convert
czasownik
nawracać 
przenośne, Religia
przeliczać 
Matematyka
przekształcać 
Informatyka, Matematyka
przetwarzać 
Informatyka
przeliczyć 
Matematyka
konwertować 
Informatyka, Matematyka
przekształcić 
Informatyka, Matematyka
przerobić 
Architektura
nawrócić 
przenośne, Religia
przerabiać 
Architektura
przywłaszczyć 
Prawo
przekonwertować 
Informatyka, Matematyka
adaptować 
Architektura
przywłaszczać 
Prawo
zaadaptować 
Architektura
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich