constitutive

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
constitutive
przymiotnik
konstytutywny 
książkowe, oficjalne
konstytucyjny 
Biologia, Chemia
ustawodawczy 
Administracja
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich