complaint

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
complaint
rzeczownik
reklamacja 
Finanse, Handel
powództwo 
Prawo
dolegliwość 
Medycyna
bolączka 
potoczne, nieoficjalne
przypadłość 
przenośne
żal
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich