compass

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
compass
rzeczownik
kompas 
Astronomia, Geografia, Nautyka
busola 
Astronomia, Szkolnictwo, Geografia, Nautyka
cyrkiel 
Szkolnictwo, Matematyka
cyrkiel 
Sztuka
zasięg 
Informatyka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich