commercial

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
commercial
przymiotnik
komercyjny 
Informatyka, pejoratywne, książkowe, oficjalne
komercjalny 
pejoratywne, książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich