cohesion

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
cohesion
rzeczownik
kohezja 
Astronomia, Informatyka, Chemia, Medycyna
spójność 
Astronomia, Informatyka, Chemia, Medycyna
spoistość 
Geologia
zwartość 
Informatyka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich