check off

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
check off
czasownik
odfajkowywać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne
odfajkować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne
odhaczyć 
ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne
odhaczać 
ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich