carry out

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
carry out
czasownik
wykonać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne, Medycyna
wykonywać 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
spełniać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wypełniać 
ang. amerykańska
realizować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zrealizować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wypełnić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
dokonywać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
urzeczywistnić 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
ziścić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
urzeczywistniać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich