betray

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
betray
czasownik
sprzeniewierzać się 
literackie
zaprzedawać 
pejoratywne, książkowe, oficjalne
zaprzedać 
pejoratywne, książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich