become widespread

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
become widespread
czasownik
upowszechniać 
książkowe, oficjalne
upowszechnić 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich