be brought up

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
be brought up
czasownik
chować 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich