backlog

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
backlog
rzeczownik
dziennik zamówień 
Informatyka
praca niedokończona 
Informatyka
praca niewykonana 
Informatyka
prace wstępne 
Informatyka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich