backbone

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
backbone
rzeczownik
kręgosłup 
Anatomia, przenośne
szkielet 
Informatyka
ostoja 
Informatyka
podstawa 
przenośne
charakter 
przenośne
stos pacierzowy 
przestarzałe
szkielet sieci 
Informatyka
szkieletowy 
Informatyka
grzbiet książki 
Edytorstwo
kość pacierzowa 
przestarzałe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich