attire

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
attire
czasownik
odziewać 
przestarzałe, literackie
odziać 
przestarzałe, literackie
przyoblec 
książkowe, oficjalne
przyoblekać 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich