assignee

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
assignee
rzeczownik
cesjonariusz 
Finanse, Prawo
beneficjent 
Finanse
pełnomocnik 
Prawo
syndyk 
Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich