approve

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
approve
czasownik
aprobować 
książkowe, oficjalne
akceptować 
książkowe, oficjalne
zaaprobować 
książkowe, oficjalne
zaakceptować 
Handel, książkowe, oficjalne
wyrażać zgodę 
książkowe, oficjalne
wyrazić zgodę 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich