apprise

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
apprise
czasownik
powiadomić 
książkowe, oficjalne
powiadamiać 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich