ape

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
ape
czasownik
małpować 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
papugować 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
zmałpować 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich