allow

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
allow
czasownik
dopuszczać 
Informatyka
zezwalać 
Informatyka
przyznać 
ang. amerykańska
dawać 
ang. amerykańska
uznawać 
Sport, Ubezpieczenia
przeznaczyć 
ang. amerykańska
przeznaczać 
ang. amerykańska
dać
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich