aim

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
aim
czasownik
celować 
potoczne, nieoficjalne
zmierzać 
przenośne, książkowe, oficjalne
nakierować 
przenośne
nakierowywać 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich