advise

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
advise
czasownik
zawiadamiać 
ang. brytyjska, Wojsko, książkowe, oficjalne
doradzić 
Medycyna
powiadamiać 
ang. brytyjska, Wojsko, książkowe, oficjalne
awizować 
ang. brytyjska
informować 
ang. brytyjska, Wojsko, książkowe, oficjalne
powiadomić 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
pouczać 
książkowe, oficjalne
poinformować 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
zawiadomić 
ang. brytyjska, książkowe, oficjalne, Bezpieczeństwo publiczne
komunikować 
ang. brytyjska
pouczyć 
książkowe, oficjalne
meldować 
ang. brytyjska
donieść 
ang. brytyjska
zasięgnąć porady 
Informatyka
donosić 
ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich