adjudicate

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
adjudicate
czasownik
rozstrzygać 
Prawo
rozsądzać 
Prawo
orzekać 
Prawo, książkowe, oficjalne
orzec 
książkowe, oficjalne
wyrokować 
Prawo
rozsądzić 
Prawo
rozstrzygnąć 
Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich