accept

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
accept
czasownik
akceptować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, Socjologia, książkowe, oficjalne
zaakceptować 
Finanse, Handel, książkowe, oficjalne
honorować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
zgadzać się 
Informatyka
aprobować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
dopuszczać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
uznawać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wyrażać zgodę 
Informatyka
zaaprobować 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich