Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zwlekać czasownik, aspekt niedokonany;
zögern informatyka, techniczny;
zaudern informatyka, techniczny;
verzögern techniczny;
vertagen techniczny;
säumen;
schleppen;
ziehen;
hinziehen;
fackeln;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich