zsiadać się

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zsiadać się
czasownik, aspekt niedokonany
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich