zróżnicowanie

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zróżnicowanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Differenzierung 
Ekonomia, Biologia, Medycyna
Verschiedenheit 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich