Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zgrupowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Gruppieren techniczny;
Konzentration chemia, medycyna, wojsko;
Trainingslager sport;
Lager;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich