zero

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zero
rzeczownik, rodzaj nijaki
Null 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
null 
Matematyka
Nichts 
pejoratywne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich