Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zbadać czasownik, aspekt dokonany;
erforschen medycyna;
untersuchen medycyna, techniczny;
nachprüfen medycyna;
prüfen farmacja, techniczny;
nachforschen stomatologia, kosmonautyka, technika;
testen medycyna, farmacja;
recherchieren medycyna;
studieren;
erkunden;
anschauen medycyna;
erproben farmacja;
austesten farmacja;
ermitteln medycyna;
beschauen techniczny;
überprüfen medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich