załatwić

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
załatwić
czasownik, aspekt dokonany
erledigen 
potoczne, nieoficjalne
organisieren 
potoczne, nieoficjalne
hinbiegen 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich