Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zakładanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Gründung;
Anlegen;
Anlage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich