Translatica, kierunek polsko-niemiecki
żądza rzeczownik, rodzaj żeński;
Begierde;
Lust książkowe, oficjalne;
Gier;
Verlangen książkowe, oficjalne;
Gelüst;
Begehren książkowe, oficjalne;
Begier;
Sucht;
Gelüste;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich