Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zadanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Aufgabe;
Problem;
Sache;
Mission;
Task;
Zweck;
Amt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich