za

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
za
przysłówek
nach 
potoczne, nieoficjalne
um
auf
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich