z

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
z
przysłówek
aus
mit
vor
etwa
gegen 
Gry
ab
in
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich