wytwarzać

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wytwarzać
czasownik, aspekt niedokonany
produzieren 
Ekonomia, Fizjologia
anfertigen 
Biologia, Medycyna
verfertigen 
Ekonomia, Biologia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich