wypadek autobusowy

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wypadek autobusowy
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich