Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wykreować czasownik, aspekt dokonany;
kreieren;
schaffen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich