Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wprowadzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Anleitung;
Eingabe;
Eintritt;
Präambel;
Eingang;
Einstieg;
Vorspann;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich