Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wlec czasownik, aspekt niedokonany;
schleppen;
ziehen;
schleifen;
kriechen;
schleifen;
hinschleppen potoczne, nieoficjalne;
herziehen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich