Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wielodniowy przymiotnik;
tagelang;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich