Translatica, kierunek polsko-niemiecki
walidacja rzeczownik, rodzaj żeński;
Validation prawo;
Überprüfung informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich