Translatica, kierunek polsko-niemiecki
uzyskać czasownik, aspekt dokonany; zobacz też uzyskiwać
erlangen książkowe, oficjalne;
erzielen książkowe, oficjalne;
erringen;
erreichen;
erwerben;
erhalten;
beziehen;
erwirken;
entnehmen;
bekommen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich