Translatica, kierunek polsko-niemiecki
uwięzić czasownik, aspekt dokonany;
verhaften;
gefangen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich