Translatica, kierunek polsko-niemiecki
urządzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Apparat;
Anlage;
Gerät;
Apparatur;
Betriebsmittel elektryka;
Werkzeug;
Maschine technika;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich