Translatica, kierunek polsko-niemiecki
typ przymiotnik;
Typ ekonomia;
Art;
Modell;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich