Translatica, kierunek polsko-niemiecki
tryb postępowania rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Verfahren;
Verfahrensweg ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich