szykować

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
szykować
czasownik, aspekt niedokonany
vorbereiten 
potoczne, nieoficjalne
zubereiten 
potoczne, nieoficjalne
bereiten 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich