radzi��
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
radzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Vorschlag;
radzić czasownik, aspekt dokonany;
radzić czasownik, aspekt niedokonany;
raten;
beraten;
anraten;
riet;
radzą mi zdanie;
radzić się czasownik, aspekt niedokonany;
radzić sobie czasownik, aspekt niedokonany;
handelt;
radzić sobie czasownik, aspekt niedokonany;
auskommen;
beikommen;
radzić sobie samemu czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich