Gern
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
bardzo chętnie przysłówek;
sehr gern;
być dobrze widzianym czasownik, aspekt niedokonany;
chętnie przysłówek;
gern;
willig;
gerne;
chętnie się uczyć czasownik, aspekt niedokonany;
lubić czasownik, aspekt niedokonany;
mögen;
lieben;
mochte;
lubić dobrze zjeść czasownik, aspekt niedokonany;
miło wspomnieć czasownik, aspekt dokonany;
ochoczo przysłówek;
willig;
gern;
gerne;
munter;
eifrig;
pracować z ochotą czasownik, aspekt niedokonany;
proszę wykrzyknienie;
bitte;
gerne;
gern;
ja, bitte;
herein;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich